Välkommen till Wallenstam
2N2A0576xx

På Wallenstam arbetar vi för att skapa välkomnande och trygga hem, kontor och områden, i Stockholm, Uppsala och Göteborg. Helt enkelt utveckla platser där man vill bo, arbeta och komma på besök. Utöver att arbeta för att årligen förbättra kundnöjdheten bland våra kunder arbetar vi för att minska vår miljöpåverkan, fortsätta bygga hållbara hem och vara en attraktiv arbetsgivare.

Vi engagerar oss aktivt i samhället, exempelvis genom samarbeten och stöd till olika ungdomsverksamheter och organisationer, gärna i de områden där vi finns och verkar, i syfte att stärka och stödja lokalsamhället. Vi är en stolt sponsor till Älta IF.

Wallenstam har ägt Älta Centrum (fastighet Älta 19:1) sedan 2009.

Besök wallenstam.se 

 

 

Kontakt:
Webb: wallenstam.se

Wallenstam_Fixar monterdorr[2]