Lovisedalstorpet jun 2012 005
Välkommen till Föreningsrådet i Älta!

Föreningsrådet är ett samverkansorgan för alla föreningar i Älta,
en länk till samverkan med kommunen, samt en informationskanal ut till alla Ältabor. 

Läs stadgar här.

Föreningsrådet i Älta har till uppgift att stötta de olika föreningarna i Älta, bl a genom att samordna gemensamma aktiviteter i Älta som t ex Ältadagen, julmarknad och Midsommarfirande.

Lovisedalstorpet är Föreningsrådets möteslokal och kan även användas av föreningarna i Älta. 

Läs mer om torpet här: Om Älta - Historik

Föreningsrådets möten finner du i kalendern.

Föreningsrådet och Älta Centrum företagarförening verkar tillsammans genom parollen ”Vi är Älta”

Vi är Älta!
 – Samverkan – Synlighet – Vi-känsla

  • Samverkan mellan företagare, föreningar och Ältabor
  • Synliggöra föreningars verksamhet och evenemang i Älta 
  • Skapa gemenskap, engagemang och vi-känsla i Älta

 

Skärmavbild 2019-03-26 kl. 11.46.44

Föreningsrådet i Älta
E-post: foreningsradet@gmail.com
Ordförande Sten Grack: tel 0707-83 15 76
Postgironummer: 365 32 - 0