Ombyggnad av Älta Centrum

I Älta bygger vi ett nytt område med bostäder, butiker och mötesplatser. Vi skapar rum för att umgås, leva och bo. Totalt planerar Wallenstam för ca 1000 lägenheter i området. Arkitekter är Semrén Månsson samt Belatchew Arkitekter. Vi kommer även att bygga nya kommersiella lokaler och på så sätt utveckla Älta Centrum.