Stickcafé onsdagar

Onsdagar kl 14-16 på Älta Kulturknut
Prat- virk- och stickcafé

Information: 08-773 32 20, info@altakulturknut.se

Ingen entréavgift eller anmälan. Välkomna!

Älta Kulturknut