Stickcafé onsdagar

Onsdagar, start 4 september
Prat- virk- och stickcafé

Information: 08-773 32 20, info@altakulturknut.se

Ingen entréavgift eller anmälan.

Vi är också med på Ältadagen den 19 oktober

Älta Kulturknut